لزوم مطالعه اطلاعیه های سایت

لطفا جهت همگام بودن با سایت و همچنین استفاده و آگاهی کامل از خدمات مونت کارلو ، حتما اطلاعیه هایی که توسط سایت منتشر میگردد را مطالعه فرمایید.