کارت واریز و برداشت

کاربران گرامی دقت فرمایید کارت واریز و برداشت می بایست حتما یک کارت و به نام شخص صاحب اکانت باشد.